Til Glæde for Alle

Vores mål er at udstyret kommer til glæde for alle.

Derfor har vil nogle få og simple regler.


Depositum: 1500,-kr - betales ved afhentning og returneres når du afleverer udstyret komplet, rengjort og uden skader udover almindelig slid.


Lejen betales 50% ved booking og 50% ved afhentning.


Der skal fremvises billedlegitimation ved afhentning, og vi tager et billede af ID, som vi sletter igen når du afleverer.


Lejer er selv ansvarlig ved tyveri i lejeperioden.


Lejer er selv ansvarlig for at vurdere sine evner, helbred og svømmedygtighed. Ligesom vi anbefaler passende personskadesforsikring.


For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen er dit ansvar og vi yder derfor ingen erstatning.


For eventuelle skader på tredjemands ejendom forvoldt med udstyret hæfter du for f.eks. via din egen almindelige ansvarsforsikring.